Välkommen till Awitra Vedsystem!

Vedkapning
 
Vedbuntare
Två vedpallar på varandra
Bära vedbuntar Ved på bilsläpkärra
 
Transportera ved