Multikapen - en smartare lösning

Glöm den jobbiga vedhanteringen från förr! Nu kan du dra nytta av vedeldningens ekonomi utan orimligt stora investeringar och med minimal arbetsinsats. Vi har lösningen för dig som söker ett effektivt och ekonomiskt vedhanteringssystem.

Med Multikapen* och vedbuntare öppnas nya möjligheter till rationell vedhantering i liten eller större skala.

(* Sv. pat. nr. 525548)

Fyll kapjiggen
Fyll

Res upp kapjiggen
Res upp

Kapa ved
Kapa

Tippa ur veden
Tippa

Utstjälpt ved
Stjälp ur

Vedklyv
Klyv

 

Buntning

Fyll vedbuntaren
Klyv & bunta
Knyt vedbunt
Knyt
Tippa ur vedbunt
Tippa ur
Bärhandtag