Beskrivning

I Awitra Vedsystem har vi försökt att så långt möjligt minimera hanteringen av veden. Eftersom varje förflyttning och hantering av veden kostar energi är korta transportvägar av största vikt.

Vårt system för vedhantering ger effektiva lösningar för hela processen med kapning, klyvning, torkning, lagring, transport och förvaring av ved.

Multikapen - en vedkap för kedjesåg. Kedjesåg, antingen elektrisk eller konventionell motorsåg ger låg vikt, smidighet och säkerhet. Massor av vedträn kapas i ett moment vilket gör vedkapningen både säker och rationell. Särskilt tydlig blir tidsvinsten vid arbete med något klenare veddimensioner.

Vedbuntare - gör det möjligt att hantera veden på ett rationellt sätt i lagom stora enheter. Vedbuntarna kan antingen hanteras manuellt, med magasinskärra (3-6 st. samtidigt) eller på lastpall.

Vedklyv - bör ha tillräcklig effekt och vara horisontellt verkande. Vedklyvens effekt är den mest avgörande faktorn för systemets kapacitet.

En miljövänlig, energieffektiv lösning - kedjesåg och vedklyv är bara i drift under själva arbetsfasen, vilket spar energi. Hela utrustningen består av relativt enkla och lätta komponenter som både är utrymmesbesparande och orsakar liten miljöpåverkan vid tillverkningen.

Ergonomi - arbetet utförs i arbetshöjd och växlar mellan olika moment, vilket skonar kroppen och möjliggör långa arbetspass utan trötthetssymptom.

Ekonomi - med hänsyn till kapaciteten - ett mycket prisvärt alternativ.